สิ่งที่พวกเขากล่าวว่า

ลูกค้าจากอเมริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป อินเดีย เกาหลีใต้ ไทย มาเลเซีย และพื้นที่อื่นๆ

ราวี
จากไฮเดอราบัดอินเดีย

Ooitech เชิญเราไปประเทศจีนและเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์!

ก่อนหน้านี้:พีเตอร์

มาแปลงความคิดของคุณให้เป็นจริงกันเถอะ

กรุณาแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เราทราบ ขอขอบคุณ!

การอัปโหลดทั้งหมดมีความปลอดภัยและเป็นความลับ